Ślub

Ślub jednostronny w Kościele Katolickim

Miłość czasem łączy osoby, które są bardzo różne od siebie. Przecież podobno przeciwieństwa się przyciągają.  A co jeśli dwoje zakochanych w sobie ludzi, którzy są odmiennych narodowości i każde z nich wyznaje inna Religię, chce się pobrać?
Jest na to rozwiązanie, a mianowicie ślub jednostronny w Kościele Katolickim, który jest dość często praktykowany. Osobom, którym marzy się ceremonia ślubna, mają otwartą drogę aby spełnić swoje marzenie o pięknym ślubie w Kościele.
Dzięki takiej ceremonii, osoby innego wyznania lub niewierzące mogą wziąć w pełni ważny ślub. 

A co jeśli dwoje zakochanych w sobie ludzi, którzy są odmiennych narodowości i każde z nich wyznaje inna Religię, chce się pobrać?
Różnica między tradycyjnym ślubem, a jednostronnym polega na tym, że osoba innego wyznania nie przystępuje do sakramentu spowiedzi i Komunii
Istotną informacją to aby ślub jednostronny został zawarty w jednym obrządku. Zawarcie ślubu w dwóch różnych obrządkach jest przez prawo kanoniczne zabronione

Różnica między tradycyjnym ślubem, a jednostronnym polega na tym, że osoba innego wyznania nie przystępuje do sakramentu spowiedzi i Komunii, nie robi znaku krzyża podczas ceremonii i różni się nieco przysięga. Istotną informacją to aby ślub jednostronny został zawarty w jednym obrządku. Zawarcie ślubu w dwóch różnych obrządkach jest przez prawo kanoniczne zabronione. Oznacza to, że jeden kapłan może udzielić małżeństwa parze o różnych wyznaniach. Niedopuszczalne jest aby jednocześnie udzielał małżeństwa ksiądz katolicki i kapłan innego wyznania. Wiąże się to także z zawarciem małżeństwa tylko w jednej świątyni.

Kościelny Ślub jednostronny, dla kogo on jest?

Warunek, jaki musi być spełniony aby przystąpić do ślubu jednostronnego jest to aby dwie osoby były przeciwnej płci – małżeństwo mieszane. Jest to związek dwóch osób, w którym jedna z nich musi być ochrzczona w katolickim Kościele. Natomiast druga osoba musi być według sformułowanego prawa kościelnego “druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej, nie utrzymującej pełnej jedności z kościołem katolickim.”

Kościelny Ślub jednostronny, dla kogo on jest?

Kto może przystąpić do ślubu jednostronnego?

– Osoba, która nie przyjęła sakramentu Chrztu Świętego;
 – Osoba, która przyjęła Chrzest ale została wychowana w innej wierze i ją wyznaję;
– Osoba, która wystąpiła z Kościoła;
– Osoba, która nie praktykuje wiary katolickiej;
– Osoba, która jest niewierząca.

Osobom, którym marzy się ceremonia ślubna, mają otwartą drogę aby spełnić swoje marzenie o pięknym ślubie w Kościele
Dzięki takiej ceremonii, osoby innego wyznania lub niewierzące mogą wziąć w pełni ważny ślub